Petektaş

Slate

Çatı ve dış kaplama _________ için ideal bir seçim ____ Slate doğal taşı, minimum _______ katsayısı ve dolayısıyla yüksek ____________ derecesi ile kil ve ________ külden oluşan bir metamorfik _______.  Petektas’ın sundugu özenle seçilmiş _____ taşlari benzersiz bir duygu _______. Modern iç ve dış _____ tasarımları için son derece _______ bir doğal taştır.    

Türkçe English